Skip to main content

Handelsbetingelser

Handelsbetingelser for erhvervskunder

SITECH Danmark A/S handler primært med erhvervsdrivende. Derfor er alle priser og andet salgsmateriale i vores webshop oplyst ekskl. moms og i DKK. For at købe i vores webshop kræves et CVR-nr., som skal oplyses.

 

Generelle oplysninger:

SITECH Danmark A/S
CVR-nr. 32763464
Mossvej 9, 8700 Horsens
Mail: bestilling@sitech.dk
Tel: 7025 4414 – tast 4 – for personlig betjening

 

Betalingsform

Du kan benytte følgende betalings- og kreditkort når du handler i vores webshop: VISA-Dankort, VISA Debit, VISA, VISA Electron, MasterCard, MasterCard Debit, Maestro. SITECHs webshop krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Det betyder, at uvedkommende ikke kan aflæse dit kortnummer eller andre informationer under betalingstransaktionen.

Ordrer der er købt kontant med betalingskort, får først trukket beløbet når ordren er afsendt, ved kursestilmelding trækkes penge når kursus er afholdt.

Betaling med fakturaer forudsætter positiv kreditvurdering. Fakturaer vil blive afsendt efter ordren er afsendt  til den e-mail der er angivet ved ordreafgivelsen. Betalingsbetingelsen er netto 8 dage hvis ikke andet er aftalt. Betalingen af faktura skal ske senest den dato fakturaen angiver som sidste rettidige betalingsdato. Såfremt betalingen sker efter forfaldsdato beregnes 2% i renter pr. måned, indtil det forfaldne er betalt. Rykkere tillægges et gebyr på kr. 100,- Købers indbetalinger afskrives først på tilskrevne forfaldne renter og omkostninger – derefter på gælden. Køber er ikke berettiget til at modregne eventuelle modkrav på SITECH Danmark A/S, som ikke er skriftligt godkendt af SITECH Danmark A/S og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købssummen på grund af modfordringer af nogen art.

Elektronisk fakturering (EAN)
SITECH Danmark A/S fremsender elektronisk faktura til alle offentlige virksomheder. Køber udfylder sit EAN-nummer under brugeroplysninger, eller når køber opretter sig som bruger på sitech-webshop.dk

 

Priser

SITECH Danmark A/S handler primært med erhvervsdrivende og offentlige institutioner. Derfor er alle priser på sitech-webshop.dk som udgangspunkt oplyst ekskl. moms.
Priser på sitech-webshop.dk er kun gældende på sitech-webshop.dk og er ikke gældende andres steder.
Markedsførte priser og priser i tilbud er dagspriser og SITECH Danmark A/S kan justere priserne uden forudgående varsel, medmindre andet er aftalt.
Oplyste priser er altid i DKK, eksklusiv fragt og miljøgebyr.

 

Fragt og miljøgebyr

SITECH Danmark A/S leverer fragtfrit ved ordrestørrelse over kr. 1.000,- ekskl. moms i hele Danmark.
Ordre under kr. 1.000,- ekskl. moms debiteres et fragtgebyr på kr. 180,- ekskl. moms.
SITECH Danmark A/S indregner ikke miljøomkostninger i varens pris, men på transporten af ordren.
Alle ordrer debiteres derfor et miljøgebyr på kr. 50,- ekskl. moms.

Ejendomsforhold for salg til erhvervsdrivende:
SITECH Danmark A/S forbeholder sig ejendomsretten til leverede varer, indtil fuld betaling af købesummen med tillæg af eventuelle renter og omkostninger har fundet sted.

 

Levering

Lagerførte varer, der bestilles senest kl. 14.00 på hverdage leveres inden for 2-3 hverdage til alle brofaste dele af landet. Varer leveres med PostNord.
Vi forbeholder os retten til at levere en ordre ad flere omgange, afhængig af varens lagerstatus.
Vi forbeholder os retten til at viderefakturere køber for gebyr, der er opstået på grund af fejl hos køber. Det kan eksempelvis være forgæves levering, restancetillæg, flytning af varer på grund af købers manglende information, genudkørselsgebyr, ventetid ved levering hos køber osv.

 

Returret

Der yderes ikke returret til erhvervskunder.

 

Reklamationsret

Alle varer er i henhold til dansk lovgivning dækket af 2 års reklamationsret. Er der fejl eller mangler ved en vare, kan SITECH Danmark A/S vælge at udbedre fejl og mangler ved reparation, ombytning eller refundering. Fejl, der skyldes uegnet eller ukorrekt opbevaring eller anvendelse, er ikke omfattet af reklamationsretten. SITECH har intet ansvar for indirekte tab, der skyldes mangler ved det leverede, herunder driftstab, tabt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstab. Foretager SITECH i reklamationsperioden mangeludbedring, forlænges den nævnte reklamationsperiode ikke. Reparation og udskiftning af reservedele foretages i den udstrækning, det af SITECH skønnes nødvendigt for at holde udstyret i fuld driftsklar stand.

Reklamation vedrørende manglende vare eller beskadigelse af produktet, skal ske inden for 24 timer efter modtagelse af varen. Sker dette ikke, kan SITECH Danmark A/S ikke gøres ansvarlig for dette.
For at gøre brug af reklamationsret skal man sende en mail til bestilling@sitech.dk med en beskrivelse af reklamationen samt en kopi af fakturaen eller ordrebekræftelsen. Vedhæft gerne et billede af evt. defekt eller mangel.

Vigtig info:
Der tages forbehold for tastefejl, trykfejl, billedfejl, prisændring, udgåede varer samt leverancesvigt af tredjepart herunder force majeure.

Produktansvar

SITECH er kun ansvarlig for den skade, det solgte materiel måtte forvolde, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes en fejl begået af SITECH. SITECH hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab. SITECHs ansvar for skade på ting kan ikke overstige 1 million danske kroner. SITECH hæfter kun i ét år fra materiellets overgivelse til kunden for de skader, materiellet måtte forvolde. I det omfang SITECH måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med det brug, kunden måtte gøre af det solgte materiel – herunder videresalg – er kunden pligtig at skadesløsholde SITECH for det ansvar, denne måtte blive pålagt, i det omfang, ansvaret går ud over de aftalte grænser. Kunden er pligtig at lade sig sagsøge ved samme domstol, som behandler erstatningskrav imod SITECH i anledning af det solgte materiel.

Enhver ændring af udstyrets konstruktion, der kan ændre produktets arbejdsfunktion og sikkerhed udført af andre end SITECH, sker for kundens egen risiko. Enhver ændring kræver ny CE-godkendelse, som det påhviler kunden at opnå.

 

Tvister, lovvalg

Tvistigheder i anledning af aftalen og alt, som har sammenhæng hermed, afgøres efter dansk ret ved de almindelige domstole.